Hạ Long – Quảng Ninh: Cần xem xét lại thủ tục mời thầu xử lý nước thải

 Nhằm phát huy hiệu quả tối đa việc vận hành nhà máy, trạm xử lý nước thải, Ban quản lý các dịch vụ công ích TP Hạ Long đã tổ chức mời thầu quản lý vận hành 4 nhà máy, trạm xử lý nước thải chia thành 2 gói thầu. Tuy nhiên, với nhiều dấu hiệu chưa rõ ràng khiến mục đích này có thể bị phản tác dụng…

Theo những tài liệu hiện có, để khắc phục tình trạng ô nhiễm, bảo vệ môi trường, UBND tỉnh Quảng Ninh đã xây dựng một số nhà máy, trạm xử lý nước thải trên địa bàn TP Hạ Long. Nằm trong Dự án dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn TP Hạ Long do UBND TP Hạ Long làm chủ đầu tư, Ban Quản lý các dịch vụ công ích thành phố quản lý, địa phương này đã tiến hành mời thầu Quản lý vận hành và xử lý nước thải Nhà máy nước thải Bãi Cháy (gói thầu 04) và Quản lý, vận hành và xử lý nước thải Hà Khánh; Trạm xử lý nước thải sinh hoạt Khu đô thị mới ven biển Cột 5 – Cột 8; Trạm xử lý nước thải sinh hoạt khu dân cư lấn biển Vựng Đông (gói thầu số 03), từ nguồn vốn ngân sách.

Theo hồ sơ mời thầu được phát hành ngày 10/12/2015, khối lượng công việc mà nhà thầu phải thực hiện làm căn cứ để nhà thầu tính toán giá dự thầu thì Gói thầu 04 – khối lượng quản lý, vận hành nhà máy xử lý nước thải Bãi Cháy là 1.898.730m3 (trung bình 5.202m3/ngày) và khối lượng quản lý, vận hành nhà máy xử lý nước thải trong Gói thầu 03 là 2.007.500m3 đối với Nhà máy xử lý nước thải Hà Khánh; 54.750m3 đối với Trạm xử lý nước thải Cột 5 – Cột 8 và 219.000 m3 đối với Trạm xử lý nước thải Vựng Đông.

Cũng trong hồ sơ mời thầu, thời gian thực hiện được bên mời thầu đưa ra là 365 ngày; thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu là 11 ngày (ngày phát hành ngày 10/12/2015, ngày đóng thầu 21/12/2015) và sẽ mở thầu sau đó 40 phút.

Thực tế cho thấy, việc UBND TP Hạ Long tổ chức mời thầu công khai, rõ như trên là điều đáng ghi nhận; bởi từ đây sẽ chọn được đơn vị có năng lực, kinh nghiệm với giá cả hợp lý để phát huy tốt hơn hiệu quả của các nhà máy, trạm xử lý nước thải.

Tuy nhiên, khi đọc kỹ hồ sơ thì nhiều nhà thầu cho rằng rất khó để tham gia. Bởi lẽ, thời gian 11 ngày kể từ lúc bán hồ sơ đến khi đóng hồ sơ và mở thầu là quá ngắn. Chưa hết, đây đều là gói thầu có chung mục đích là quản lý, vận hành nhà máy xử lý nước thải, nhưng Ban quản lý không gộp thành một gói thầu mà phải chia thành 2 gói (?). Bởi lẽ, theo quy định thì gói thầu có quy mô nhỏ (<= 10 tỷ đồng ) thì thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu tối thiểu là 10 ngày kể từ ngày đầu tiên phát hành hồ sơ mời thầu; còn nếu quy mô trên 10 tỷ đồng thì thời gian này là 20 ngày. Trong trường hợp này, nếu gộp hai gói thầu 03 và 04 lại thì tổng giá trị có thể sẽ hơn 10 tỷ đồng. Liệu đây có phải là đáp án cho việc hình thành lên 2 gói thầu riêng biệt?

Theo tìm hiểu của chúng tôi, trong hồ sơ mời thầu của cả hai gói 03 và 04, Ban quản lý dự án đều căn cứ Nghị định 130/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về sản xuất và cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích mà không thấy đề cập đến Nghị định 80/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thoát nước và xử lý nước thải. Cũng trong hồ sơ mời thầu, thời gian thực hiện hợp đồng được Ban quản lý dự án đưa ra là 365 ngày (1 năm). Trong khi tại Điều 19, Nghị định 80/2014/NĐ-CP quy định: Hợp đồng quản lý, vận hành hệ thống thoát nước có thời hạn ngắn nhất là 5 năm và dài nhất là 10 năm. Có chăng, Ban quản lý dự án đã rút ngắn thời gian thực hiện hợp đồng không theo nghị định của Chính phủ nhằm giảm giá trị gói thầu để áp dụng hình thức đấu thầu cho gói thầu quy mô nhỏ?

Chưa hết, hồ sơ mời thầu đưa ra yêu cầu gây khó cho nhà thầu, khi yêu cầu nhà thầu có quy trình thực hiện theo đúng các quyết định của UBND tỉnh về việc phê duyệt sổ tay hướng dẫn vận hành, tăng công suất, tổng kết công tác vận hành thử, … nhưng lại không cung cấp các hồ sơ kèm theo để Nhà thầu căn cứ thực hiện.

Thiết nghĩ, UBND TP Hạ Long và các ban, ngành chức năng tỉnh Quảng Ninh cần xem lại những vấn đề trên để mục đích đấu thầu để tìm kiếm đơn vị có năng lực, kinh nghiệm để quản lý, vận hành nhà máy, trạm xử lý nước thải, bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế theo đúng luật định, đảm bảo lợi ích người dân.